Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere
 
 
Velkommen

Fødevarekontrol hos bageren, konditoren og chokolademageren
Formålet med egenkontrol er at medvirke til at sikre, at virksomhedens produkter ikke udgør en risiko for menneskers sundhed, og at fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes. Egenkontrollen er tilrettelagt efter følgende principper:

  • Vurdering af risici
  • Identifikation og styring af kritiske kontrolpunkter
  • Overvågningsprocedurer
  • Løsning af problemer
  • Revision
Egenkontrollen omfatter råvarer, produktion, færdigvarer, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne. Dermed sikres det, at samtlige aktiviteter overvejes, når virksomheden tilrettelægger sin egenkontrol.

BKD’s branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere
En branchekode er retningslinie for god hygiejnepraksis og anbefaling af produktionsforhold. BKD’s branchekode, der er målrettet branchen, hjælper den enkelte virksomhed med at overholde regler omkring hygiejne og egenkontrol

Branchekoden omfatter typiske elementer og processer inden for branchen, f.eks. i form af procesbeskrivelser samt en angivelse af, hvorledes relevante lovkrav overholdes i praksis.
Den indeholde specifikke og brancherelaterede anvisninger på, hvordan en typisk bageri-, konditori eller chokoladevirksomhed kan opfylde de relevante lovkrav. Den indeholder desuden eksempler på kritiske kontrolpunkter, overvågningsprocedurer og fejlhåndtering. Branchekoden skal således være en hjælp for virksomheden til at sikre sig, at reglerne overholdes. Branchekoden er ikke et egenkontrolprogram i sig selv, men angiver rammerne for hvorledes egenkontrolprogrammet bliver udarbejdet

Egenkontrolprogram
På basis af branchekoden udarbejdes et egentligt egenkontrolprogram for den enkelte virksomhed. Egenkontrollen skal omfatte råvarer, produktion, færdigvarer, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne. Det er vigtigt at sikre, at samtlige aktiviteter overvejes ved tilrettelæggelsen af egenkontrol.

Som udgangspunkt skal kritiske kontrolpunkter identificeres, der skal fastsættes kritiske grænser herfor og gennemføres effektive overvågningsprocedurer.
Der skal fastlægges korrigerende handlinger, hvis det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol. Der skal fastsættes procedurer for regelmæssigt at kontrollere, at de beskrevne foranstaltninger fungerer effektivt. Og endelig skal der udfærdiges dokumenter og føres registre, der fastsættes efter et skøn i virksomheden, for at dokumentere, at foranstaltningerne fungerer effektivt.

Hvis der ændres ved produktet, processen eller ethvert andet trin, skal virksomheden tage proceduren op til revision og foretage de nødvendige ændringer

Fremtidssikret branchekode
Ved at tilmelde sig Branchekoden for konditorer, bagere og chokolademagere er man fremtidssikret, idet vi hele tiden overvåger fødevarelovgivningen og tilpasser branchekoden herefter. Endvidere arbejder vi hele tiden på at gøre branchekoden og derved egenkontrollen i den enkelte virksomhed så enkel som overhovedet mulig.

Den enkelte bager, konditor eller chokolademager får ved tilslutning (samtidig) oprettet sit egenkontrolprogram efter de retningslinier, der ligger bag BKD’s branchekode.

Branchekoden/egenkontrolprogrammet findes i to versioner – et webbaseret og et papirbaseret.
Med den webbaserede udgave er man sikret øjeblikkelig automatisk opdatering ved ny lovgivning. Her foregår al registrering også nemt og overskueligt, uden papir.
Med den papirbaserede udgave modtager man løbende henvendelse med eventuelle lovmæssige ændringer m.m.

Tilslutter man sig BKD’s branchekode, får man automatisk konsulentbistand ved opstart af sit egenkontrolprogram. Desuden får man konsulentbistand ved den årlige revidering.
Dette er indeholdt i henholdsvis købsprisen og prisen for den lovpligtige årlige revidering. 

Ønsker Du mere uddybende oplysninger, er Du velkommen til at kontakte Henrik Jellev Madsen eller Lis Hansen på branchekode@bkd.dk eller telefon 32 63 04 00.

 
Bestil abonnement
Login
Brugernavn:
Adgangskode:
 
Bager- og Konditormestre i Danmark
Islands Brygge 26 ∙ 2300 København S ∙ Tlf. 32 63 04 00 ∙ Mobil 28 56 57 08 ∙ Email hjm@bkd.dk